Şans oyunları vergisini kim öder?

Şans oyunları vergisi mükellefleri kimlerdir? Verginin mükellefi, kendisine şans oyunları tertip etme hak ve yetkisi verilmiş kurumlardır. Bu hak ve yetkinin devri halinde ise mükellef, devralan kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişileridir.

Yorum yapın