Misli ne anlama gelir?

Bu kelimenin sözlük anlamı eş ve benzerdir. Örneğin misl-i tıfıl, çocuk gibi anlamına gelir. Misli kelimesi rakamlarla ve sayılarla birlikte kullanıldığında ise kat manasına gelir. Örneğin üç misli, üç katı demektir.

Yorum yapın