H0 ne zaman reddedilir?

H0 hipotezi reddedilir. • p<α (α = 0.05 ya da 0.01) ise H0 reddedilir. belirlenerek H0 hipotezi reddedilemez. p≥α (α = 0.05 ya da 0.01) ise H0 reddedilemez. Tek yönlü hipotez testi için α direk alınır iken iki yönlü hipotez testinde alan belirlenirken α yerine α/2 değeri ile işlem yapılır.

Yorum yapın