Futbolda uzatmayı hangi hakem belirler?

Dördüncü hakem, her iki yarının son dakikasının bitiminde hakem tarafından belirlenen en az ilave süreyi gösterir. İlave süre hakem tarafından arttırılabilir fakat azaltılamaz. devrenin süresini değiştirerek telafi etmemelidir.

Yorum yapın