Çift yönlü sınama ne demek?

Çift yönlü hipotezler, gözlenen özellik ya da özellikler açısından gözlem birimleri arasında manidar bir farkın varlığını ve yokluğunu test etmeye yönelik olarak kurulan hipotezlerdir.

Yorum yapın