1 üzeri 0 nedir?

halde a⁰ ifadesi ise 1’in sıfır kere a ile çarpılmasını ifade eder. Sıfır tane a ifadesinin anlamı, 1’in yakınında herhangi bir sayının olamayacağı manasına gelmektedir. A⁰ = 1 x (0 adet a) = 1 olmasından dolayı 0 dışında tüm sayıların sıfırıncı olan kuvveti bire eşit olur.

Yorum yapın